Uutiset

Kutsu Talvitiepäivien näyttelyyn (ALBAS_JRK Tekniikka Oy)

 

 

 

 

ALBAS KULJETUS-LOGISTIIKKA MESSUILLA 9-11.5

KL19_Olemme-mukana_720x120_raskaskalusto

 

 

TIELIIKENNELAIN UUDISTUS HIEKOITUKSEEN

Tieliikennelaissa tuli voimaan asetus ajoneuvoyhdistelmien liikkeellelähtöön ja hiekoitukseen 10.1 2019 alkaen:

17 § (10.1.2019/31)

Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 16 §:n 2 momentissa säädettynä aikana varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta.

Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, on vetoajoneuvossa oltava 16 §:n 2 momentissa säädettynä aikana ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökyvyn parantamiseksi liukkaalla tienpinnalla hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhden vetävän akselin vetokyvyn parantamiseksi taikka hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli.

 

Katso lakipykälä kokonaisuudessaan täältä.